Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Informace k zápisu do MŠ

Informace k zápisu do MŠDatum konání:
9.5.2023

OBECNÉ INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

     Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let, tzn. děti narozené do 31. 8. 2018

TERMÍN ZÁPISU MŠ STŘEŇ: 9. 5. 2023 od 15:00 do 17 hodin

VOLNÝCH MÍST: 4

 

DOLOŽIT V TERMÍNU ZÁPISU TYTO DOKUMENTY:

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. (potvrzení pediatra)

Pokud nemáte možnost stáhnout si formuláře z webových stránek školy, budou s Vámi vyplněny na místě.

 

Dokumenty je možno doručit:

  •  odesláním do datové schránky školy (pmzmhwa)
  •  poštou na adresu: ZŠ a MŠ Střeň, Střeň 58, 783 32 pošta Náklo
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (zs@stren, cz)
  • osobním podáním v MŠ dne 9.5.2023 v době od 15:00 – 17:00 hod., nebo po individuální telefonické domluvě.

 

Kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024:

  1. Přednostně budou přijaty všechny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pro které je vzdělávání v MŠ od 1.9.2023 povinné.
  2. Dále přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v obci Střeň, které před zahájením školního roku (do 31.8.2023) dosáhnou nejméně třetího roku věku od nejstarších po nejmladší.
  3. Následně budou přijaty děti s trvalým pobytem v obci Střeň podle věku od nejstarších po nejmladší.
  4. Poté budou přijímány děti s trvalým pobytem mimo obec Střeň podle věku – od nejstarších po nejmladší.

 

Registrační číslo:

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena ve správním řízení. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn

  •  na webových stránkách školy – Aktuality http://www.stren.cz/skola/
  • na veřejně přístupném místě (u vchodu do školy)

 

V případě dotazů a nejasností nás kontaktujte telefonicky na čísle: 799 534 971

 

Ve Střeni dne 14. 4. 2023                                      Mgr. Martina Podolová, ředitelka školy