Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Screeningové testování žáků 8., 15., 22. a 29. 11. 2021

Screeningové testování žáků 8., 15., 22. a 29. 11. 2021Datum konání:
8.11.2021
Datum ukončení:
15.11.2021

Screeningové testování na školách probíhá v termínech 8., 15., 22. a 29. listopadu 2021. Testování se nemusí zúčastnit žáci, kteří jsou očkovaní nebo kteří prodělali onemocnění a ještě neuplynulo 180 dní od potvrzení diagnózy.

V naší škole se testují všichni žáci. Postupujeme podle pokynů MZ a MŠMT.

V případě pozitivního výsledku pozitivně testovaného izolujeme od ostatních osob. Škola kontaktuje zákonného zástupce a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů žák v doprovodu zákonného zástupce opouští školu. Při péči o podezřelého z nákazy používáme ochranné osobní pomůcky. 

Konfirmace a návrat:
Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu: škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Dané dítě nebo žák, nebo zákonný zástupce dítěte nebo žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen
rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
Dítě nebo žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního
konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává
poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro
děti a dorost.
Dítěti nebo žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné
třídě nebo skupině s dítětem nebo žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní výsledek
testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku
konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem
preventivního antigenního testu. Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků nebo dětí a žáků, kteří prodělali
onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě, jak stanoví mimořádné opatření MZd.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného dítěte nebo žáka a seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s tímto dítětem nebo žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.
Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení
karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí, žáků nebo studentů alespoň jedné
skupiny/třídy, přec