O škole

Základní škola ve Střeni sídlí v 1. patře budovy, která byla postavena v roce 1881 a jejíž prostory sdílí také mateřská škola a školní jídelna, které se nachází v přízemí budovy. Objekt se nachází na malém náměstíčku uprostřed obce, kterou obklopují lužní lesy Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Mateřská škola je jednotřídní a zajišťuje celodenní provoz.

Škola si vytvořila svůj vlastní vzdělávací program „Učíme se pro život“ podle uzákoněných Rámcových vzdělávacích programů. Naší snahou je všestranný rozvoj osobnosti každého žáka, podpora jeho individuálních schopností a zapojení rodičů do dění školy. Školní družina pracuje podle Školního vzdělávacího plánu školní družiny, je bezplatná, a využívají ji všichni žáci naší školy.

Více informací