Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Střeň, okr. Olomouc, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Střeň
Střeň 19
783 32 Střeň

Základní účel zřízení - předškolní a školní vzdělávání
Hlavní činnost - činnost mateřské školy, základní školy (s 1. stupněm), školní družiny a školní jídelny

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, MŠ, Školní družina, Školní jídelna

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a Mateřská škola Střeň
  Střeň 58
  783 32 Náklo

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a Mateřská škola Střeň (ředitelna)
  Střeň 58
  783 32 Náklo

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)

  V případě osobní schůzky dle telefonické dohody s vedením školy.
 • 4.4 Telefonní čísla

  ZŠ: +420 799 534 971 (ředitelka školy)
  MŠ: +420 799 534 973
  Jídelna a družina: +420 799 534 972

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.stren.cz/skola

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a Mateřská škola Střeň
  Střeň 58
  783 32 Náklo

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:
  zs@stren.cz
  ms@stren.cz

 • 4.8 Datová schránka

  pmzmhwa

5. Případné platby lze poukázat

1809709369/0800 (běžný účet vedený u České spořitelny)

19-1809709369/0800 (účet pro platební styk se zákonnými zástupci)

6. IČO

73184373

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zs@stren.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): pmzmhwa

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a Mateřská škola Střeň, Střeň 58, 783 32 Náklo

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní škole a Mateřské škole Střeň poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.