Drobečková navigace

Úvod > Základní škola

Základní škola

Jsme učitelé a žáci malotřídní školy se dvěma spojenými třídami  1. – 5. ročníku.
V letošním školním roce navštěvuje školu celkem 30 žáků.

Základní škola ve Střeni sídlí v 1. patře budovy, která byla postavena v roce 1881 a jejíž prostory sdílí také mateřská škola a školní jídelna, které se nachází v přízemí budovy. Objekt se nachází na malém náměstíčku uprostřed obce, kterou obklopují lužní lesy Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Mateřská škola je jednotřídní a zajišťuje celodenní provoz. 

Žáci jsou rozděleni do dvou tříd - 1. a 2. ročník, 3.,4. a 5. ročník. 
Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna.
Všechny součásti školy jsou v jedné budově – je to výhoda, neboť děti z mateřské školy přicházejí do 1. ročníku do známého prostředí, nemají problémy s adaptací.

I. třída celkem 16 žáků ( 8 žáků 1. ročníku, 8 žáků 2. ročníku).

II.třída - celkem 14 žáků ( 3 žáci 3.ročníku, 7 žáků 4.ročníku, 4 žáci 5.ročníku)

V přízemí v přední části jsou umístěny šatny dětí a zaměstnanců ZŠ, školní jídelna, školní kuchyně a ředitelna. V zadní části přízemí, na konci dlouhé chodby, je oddělený prostor pro MŠ. V 1. patře budovy se nacházejí dvě třídy - první třída pro žáky 1. a 2. ročníku a druhá třída pro žáky 3., 4. a 5. ročníku. Třída pro žáky 3., 4. a 5. ročníku současně slouží jako prostory školní družiny. Obě třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. V prvním patře se rovněž nachází kabinet se školními pomůckami a chlapecké a dívčí WC.

Škola si vytvořila svůj vlastní vzdělávací program „Učíme se pro život“ podle uzákoněných Rámcových vzdělávacích programů.
Naší snahou je všestranný rozvoj osobnosti každého žáka, podpora jeho individuálních schopností a zapojení rodičů do dění školy.
Školní družina pracuje podle Školního vzdělávacího plánu školní družiny, je bezplatná, a využívají  ji všichni žáci naší školy.