Drobečková navigace

Úvod > Základní škola

Základní škola

Jsme učitelé a žáci malotřídní školy se dvěma spojenými třídami  1. – 5. ročníku.
V letošním školním roce navštěvuje školu celkem 24 žáků.

Základní škola ve Střeni sídlí v 1. patře budovy, která byla postavena v roce 1881 a jejíž prostory sdílí také mateřská škola a školní jídelna, které se nachází v přízemí budovy. Objekt je umístěn na malém náměstíčku uprostřed obce, kterou obklopují lužní lesy Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Mateřská škola je jednotřídní a zajišťuje celodenní provoz. 

Žáci jsou rozděleni do dvou tříd - 1., 2. a 5. ročník, 3. a 4. ročník. 
Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna.
Všechny součásti školy jsou v jedné budově – je to výhoda, protože děti z mateřské školy přicházejí do 1. ročníku do známého prostředí a nemají tak problémy s adaptací.

I. třída celkem 12 žáků ( 2 žáci 1. ročníku, 3 žáci 2. ročníku a 7 žáků 5. ročníku).

II. třída - celkem 12 žáků ( 4 žáci 3.ročníku a 8 žáků 4.ročníku).

V přízemí v přední části jsou umístěny šatny dětí, žáků a zaměstnanců, školní jídelna, školní kuchyně a ředitelna. V zadní části přízemí, na konci dlouhé chodby, je oddělený prostor pro MŠ. V 1. patře budovy se nacházejí dvě třídy - první třída pro žáky 1., 2. a 5. ročníku a druhá třída pro žáky 3. a 4. ročníku. Třída pro žáky 1., 2. a 5. ročníku současně slouží jako prostory školní družiny. Obě třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. V prvním patře se rovněž nachází kabinet se školními pomůckami a chlapecké a dívčí WC.

Škola si vytvořila svůj vlastní vzdělávací program „Učíme se pro život“ podle uzákoněných Rámcových vzdělávacích programů.
Naší snahou je všestranný rozvoj osobnosti každého žáka, podpora jeho individuálních schopností a zapojení rodičů do dění školy. Žáci se vyučují anglický jazyk od 1. ročníku. Po malých krůčcích si formou her, říkanek, písniček a pracovních listů osvojují základy cizího jazyka, učí se ho poslouchat a rozumět mu. Matematiku vyučujeme Hejného metodou. Rozvíjíme matematické a logické myšlení, podporujeme samostatné myšlení a originalitu, využíváme předchozí zkušenosti a znalosti žáků z každodenního života. 

Zakládáme si na rodinném přístupu, respektujeme individuální potřeby každého žáka, budujeme bezpečné a otevřené prostředí založené na vzájemné toleranci a partnerské komunikaci.


Školní družina pracuje podle Školního vzdělávacího plánu školní družiny, je bezplatná, a využívají  ji všichni žáci naší školy.