Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Interakční oblasti

Interakční oblasti

BIOLOGICKÁ

  • podporovat správný růst a vývoj dítěte, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové a manipulační schopnosti, učit je sebeobsluze a vést je ke zdravým životním postojům

PSYCHOLOGICKÁ

  • rozvíjet psychickou zdatnost a pohodu, jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávání, jeho city i vůli, sebenahlížení, kreativitu, sebevyjádření

INTERPERSONÁLNÍ

  • utvářet a posilovat vztahy k ostatním dětem i dospělým, kultivovat komunikaci a zajišťovat pohodu ve vztazích

SOCIÁLNĚ KULTURNÍ

  • uvést dítě do života společnosti, do světa kultury a umění, osvojit si potřebné návyky a postoje, přijmout společenské, mravní a estetické hodnoty

ENVIRONMENTÁLNÍ

  • mít povědomí o okolním světě a dění v něm, uvědomovat si vliv člověka na životní prostředí a vytvořit si odpovědný postoj k němu