Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Cíle a záměry MŠ

Cíle a záměry MŠ

Hlavním cílem naší práce je:

 • položit základy vzdělanosti dětí pomocí her a prožitkového učení
 • povzbuzovat zájem dětí o činnosti, zajistit dostatek podnětů pro učení a radost z něho
 • rozvíjet individuální schopnosti a nadání dětí, podněcovat jejich harmonický rozvoj 
 • rozvíjet smyslové vnímání, jako základ přirozeného poznávání
 • upevňovat vztah k životnímu prostředí, vážit si výsledků lidské práce
 • naučit děti uplatňovat kulturně společenské návyky
 • zlepšovat výslovnost, vyjadřovací a komunikační dovednosti
 • posilovat vůli, sebedůvěru a samostatnost dětí
 • usnadnit dětem bezproblémové zařazení do kolektivu, učit děti vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy
 • zajistit pohodu, spokojenost a příjemné  prostředí pro všechny děti
 • prohlubovat součinnost rodiny a školy
 • zlepšovat vybavenost MŠ a estetičnost jejího prostředí
 • podporovat další vzdělávání pracovníků a zavádění nových poznatků do praxe