Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Formy, metody a prostředky vzdělávání

Formy, metody a prostředky vzdělávání

Formy vzdělávání

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se vyskytnou během dne, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Uplatňujeme skupinovou, frontální i individuální formu učení. Snažíme se, aby všechny aktivity měly ráz hry a tvořivosti, aby získávání poznatků bylo založeno na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení.

Metody vzdělávání 

Využíváme pozorování, popis, rozhovory, vyprávění, poslech, pokus, aktivní tvorbu, konstruování, kresbu, malování, grafomotorické cvičení, tělesné cvičení.

Prostředky vzdělávání

V práci nám pomáhají obrázky, magnetofon, knihy, multifunkční zařízení, notebook, hudební nástroje, klávesy, magnetické tabule, pastelky, barvy, papíry, plastelína, časopisy, tělocvičné nářadí – žíněnky, míče, švihadla, švédská bedna, lavička, obruče, tyče, trampolína, tělocvičný kůň, žebřiny.

Využíváme i některé hračky, které slouží k rozvoji smyslů, intelektu a fyzických schopností. Samozřejmostí jsou didaktické pomůcky, které průběžně dokupujeme dle finančních možností.