Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Týdenní plány > 4. ročník

 Plán práce na 40. týden (29.5. – 2.6.2023)

Informace pro rodiče:

Do konce května probíhá sběr papíru – letáky, papíry,… (Kartony, lepenka NE) Nejlépe svázané. Možné přinést do školy, příp. přímo do dvora (zelený kontejner).

1.6. Olympijský den ve škole – aktovky nechat doma. Přijít ve sportovním oblečení. S sebou: batůžek, svačina, pití, penál. Vyučování končí 11:40 hod.

2.6. Dětský den Olomouckého kraje se složkami IZS (Olomouc) – výlet do Olomouce. Sraz ve škole v 7:50 hod. nejpozději. Odjezd vlakem v 8:13 hod., návrat do školy na oběd vlakem ve 12:33 hod. S sebou: batůžek, svačinku, pití, penízky na útratu.

5.6. Projektový den v Nákle. Jedeme na kole. Sraz v 7:30 hod. ve škole, návrat v 11:30 hod. Vyučování končí v 12:35 hod.

26.6. Školní výlet Dolní Morava – odjezd od školy v 8:00 hod., návrat okolo 16 hod.

Český jazyk

Shoda přísudku s podmětem. Podmět rodu ženského, mužského.

Uč. str. 105 – 106, PS str. 35 - 36

Matematika

Slovní úlohy – kombinatorika a statistika. Úvod do záporných čísel. Sčítání a odčítání celých čísel, užití závorek. Uč. str. 66, PS str. 91, 94

Anglický jazyk

10. lekce Amazing animals (slovíčka, otázky a odpovědi v přítomném čase prostém)

Vlastivěda

Uč. str. 35 – 36. Procvičování na slepé mapě.

Informatika

Program „Malování“ – zdokonalování učiva.

Domácí úkoly:

Číst svoji knížku (4x do týdne 2 strany) – vždy v pondělí ji donést do školy.

Procvičování malé násobilky (10 příkladů denně) zpaměti.