Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Týdenní plány > 4. ročník

4. ročník

*Plán práce na 6. týden od 3. 10. 9. do 7. 10. 2022

Jméno  žáka:                                                    Třída: 4.           

Podpis rodičů:

Informace pro rodiče:

28. 9. státní svátek                                                                     Po nemoci nebo dlouhodobé nepřítomnosti si žák do týdne dodělává úkoly především v PS dle rozpisu učiva (stran) v týdenním plánu (možnost náhledu web. str. ZŠ).

Sportovní hry pro starší 17:00 – 18:00 hod.

Český jazyk

 

 Význam slova, opakování - výběr cv. uč. str.13 - 16, PS str. 10 - 12, Stavba slova uč. str. 17, PS str. 13,  čítanka po str.

Matematika

Uč. str. 10– 11 a 14 - 15. PS str. 9 – 13. PL na procvičování učiva. PL na procvičování učiva. Domácí příprava bude zadávána v hodinách. Zakroužkování v PS a zapsání do úkolníčků.

Anglický jazyk

 

2. lekce – What’s in the house? Slovíčka - místnosti v bytě, vybavení místností. Where is ( Where’s ) the bug? Uč. a PS str, 10, 11.

Přírodověda

Rostliny. Uč. str. 13 – 16, PS str. 8, 9.

Vlastivěda

Uč. str. 12 – 15. PS str. 6 – 8.

Informatika

Co najdeme uvnitř počítače, PL, ukázka rozdělaného počítače.

Domácí příprava:

ČJ - trvalý úkol:

*Práce s chybou: Průběžně dělám písemné opravy slov s odůvodněním zkratkou v PS i sešitech.