Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Informace k zápisu do mateřské školy

Informace k zápisu do mateřské školyDatum konání:
9.5.2024

OBECNÉ INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let, tzn. děti narozené do 31. 8. 2019

TERMÍN ZÁPISU MŠ STŘEŇ: 9. 5. 2024 od 15:00 do 17:30 hodin

DOLOŽIT V TERMÍNU ZÁPISU TYTO DOKUMENTY:

  1. ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  Formulář zde
  2. POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ   Formulář zde
  3. RODNÝ LIST DÍTĚTE
  4. OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. (potvrzení pediatra)

Pokud nemáte možnost stáhnout si formuláře z webových stránek školy, vyzvednout v naší MŠ, budou s Vámi vyplněny na místě.

 

Dokumenty je možno doručit:

  • odesláním do datové schránky školy (pmzmhwa)
  • poštou na adresu: ZŠ a MŠ Střeň, Střeň 58, 783 32 pošta Náklo
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (zs@stren, cz)
  • osobním podáním v MŠ dne 9.5.2024 v době od 15:00 – 17:30 hod., nebo po individuální telefonické domluvě.

 

Kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024:

Kritéria MŠ 2024-2025

 

Registrační číslo:

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena ve správním řízení. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn

 

  • na veřejně přístupném místě (u vchodu do školy)

 

 

V případě dotazů a nejasností nás kontaktujte telefonicky na čísle: 799 534 971

 

Ve Střeni dne 9. 4. 2024                                     

Mgr. Martina Podolová, ředitelka školy