Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - nemazat > Podmínky vzdělávání MŠ

Podmínky vzdělávání

1/ Věcné podmínky:      

 • obec zajistila zbudování nového zahradního domečku 
 • nová plastová okna zajistila lepší tepelnou izolaci
 • částečná výměna zářivek, zvětšení prostoru herny, instalace jednoho umyvadla a wc navíc splnila hygienické požadavky
 • hračky a pomůcky dokupujeme průběžně dle možností
 • SRPŠ nám zakoupilo novou vnitřní i venkovní skluzavku, prolézačky, slunečníky
 • jedna rodina nám jako sponzorský dar věnovala klávesy a Hi-Fi věž

 2/ Životospráva:

 • strava je pestrá,s velkým podílem ovoce a zeleniny
 • intervaly mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány
 • zajišťujeme pitný režim
 • pravidelný denní režim a řád je zajištěn a pružně reagujeme na aktuální situaci
 • děti mají dostatek volného pohybu při pobytu venku i v interiéru

3/ Psychologické podmínky: 

 • snažíme se dětem zajistit klid a pohodu, aby se cítily jistě a bezpečně
 • učíme je pravidlům soužití
 • pomáháme dětem, aby se co nejlépe adaptovaly na nové prostředí
 • povzbuzujeme a chválíme děti pro podporu schopností a sebedůvěry   

4/ Organizace:  

 • Jsme jednotřídka s max. počtem 24 dětí věkově smíšených od 2,5 do 6(7) let
 • poměr spontánních a řízených činností je vyvážený
 • děti podněcujeme k vlastní iniciativě a experimentování
 • uplatňujeme skupinové, individuální i frontální činnosti
 • respektujeme občasnou potřebu dětí po soukromí a neúčasti na společných aktivitách

5/ Řízení MŠ: 

 • MŠ spadá pod ZŠ Střeň a ředitelkou celého subjektu je Mgr. Miloslava Ťoupalíková
 • se ZŠ spolupracujeme na různých akcích nad rámec základní výchovné práce
 • MŠ má 2 kvalifikované učitelky a školnici
                                           

6/ Pedagogické zajištění:

 • podle možností se učitelky účastní DVPP, NIDV pro MŠ
 • neustále se věnujeme sebevzdělávání a získávání  nových podnětů pro naši práci 
 • speciální služby nezajišťujeme, při vadách řeči odkazujeme na odborníky
 • spolu se ZŠ propagujeme u dětí plavecký výcvik  (dle zájmu rodičů a volné kapacity)

7/ Spoluúčast rodičů: 

 • informovanost rodičů zajišťujeme pomocí nástěnek, webových stránek i přímým kontaktem s rodiči (třídní schůzky, přijímání a vyzvedávání dětí)
 • rodiče informujeme o pokrocích dětí nebo konzultujeme problematické chování
 • pořádáme společně akce
 • v případě zájmu se mohou rodiče účastnit i běžného denního režimu v MŠ
 • rodiče mohou své požadavky a připomínky nadnést buď na třídních schůzkách, nebo se obrátit na Školskou radu