Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zájmové kroužky > Sportovní hry

Sportovní hry

Kroužek je veden formou hraní drobných pohybových her a her s míčem. Sportovní hry vedou žáky k efektivnímu využití volného času. Žáci během sportovních her trénují jemnou i hrubou motoriku, jsou vedeni ke spolupráci, hře fair-play, ke schopnosti pomoci staršího vůči mladšímu spolužákovi. Žáci rovněž získávají schopnost orientace v prostoru. Během hraní sportovních her upevňují své zdraví a životní styl.

Vedoucí: Mgr. Alena Zatloukalová (tel.: +420 725 426 721)

Termín konání: čtvrtek 16:15 - 17:15 hod.

Místo konání: KD Střeň (v případě teploty nižší 12 °C v KD se kroužek neuskuteční!)