Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníkuDatum konání:
10.4.2024
Datum ukončení:
11.4.2024

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 se uskuteční ve středu 10. dubna a ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 14 hodin do 18 hodin.

Povinná školní docházka

     Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

     Rodiče (zákonný zástupce) k zápisu přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

     Školní docházka začíná dle zákona 561/2004Sb., § 36, odst. 3 pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

     K zápisu se dostaví i rodiče s dětmi, které mají povolený odklad školní docházky do 31. 8. 2024.

 

Žádost o odklad plnění povinné školní docházky

 • O odklad povinné školní docházky má zákonný zástupce dítěte možnost požádat, pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé.
 • Formulář „Žádost o odklad povinné školní docházky“ s Vámi vyplníme u zápisu.
 • Součástí žádosti je doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

Průběh zápisu

 • K zápisu se dostaví zákonný zástupce se svým dítětem dne 10. 4. nebo 11.4.2024 v době 14.00–18.00 hodin do ZŠ Střeň.
 • V MŠ je k dispozici tabulka, ve které si můžete vybrat konkrétní čas schůzky.
 • S sebou je potřeba vzít svůj OP a rodný list dítěte.
 • Na místě zápisu vyplníte: Žádost o přijetí k povinné školní docházce a Zápisní list.
 • Je-li dítě v termínu zápisu nemocné, může se zákonný zástupce dostavit bez něj.

 

Oznámení o přijetí

 • Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením na budově školy a na webových stránkách školy – www.stren.cz/skola.
 • Uchazeči, kteří budou přijati, budou uvedeni v seznamu pod jejich přiděleným registračním číslem.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebude rozesíláno.

 

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025

 1. Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Střeň.
 2. Žáci, kteří byli v loňském školním roce zapsáni do ZŠ Střeň, a byl jim povolen odklad povinné školní docházky.
 3. Žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožňují kapacitní možnosti školy.

 Zápis do 1. třídy2024.pdf